Sistemik aile dinamikleri-aile dizimi

sistemik aile dinamikleri-aile dizimi

Sistemik aile dinamikleri-aile dizimi

Sistemik aile dinamikleri-aile dizimi nedir?Hepimiz mutlu bir hayat istiyoruz. Biz ne kadar genç ya da yaşlı, ne kadar zengin ya da fakir, ne kadar eğitimli olursak olalım hepimiz aynı şekilde hissediyoruz. Siz tatmin edici bir yaşam istiyor musunuz? Bir aile takımyıldızı ile biz size yol boyunca birçok engeli aşmanız için yardımcı olacağız. Hoş geldiniz!

Aile ve kariyer sorunları, fiziksel ve ruhsal hastalık, bağımlılık ve manevi krizler, maddi gelir veya geçim endişesi, çocuklarınızın iyiliği ve süregelen ilişkiniz için destek arıyorsanız doğru yerdesiniz. Özellikle, aile dizimi uygulamaları bu ve buna benzer sorunların çözümü için vardır.

Biz; davranışlarımızı, mantıksız olarak niteliyor ve bu anlam veremediğimiz davranışlarımızın sürekli bir şekilde tekrarı varsa ve biz hala değişmiyor, bunu değiştiremiyor isek ve bizim bunu değiştirme kabiliyetimizin olmadığına inanıyorsak. Kişi ve ilişkilerin niteliğine göre , bizdeki bu muzdarip olmuş kronik hal almış kısır döngülerimizi, tekrar tekrar yaşamak zorunda isek; bu anlamsızlığı ve mantıksızlığı, kilitlenmeleri bizimle aile sisteminiz üzerinde çalışarak öğreniriz. Gizli, bilinçsiz yani -bilinç dışı ayarları ve kuralları- geliştirme ve değiştirmede aile dizimi çalışması bize yardımcı olarak bu kısır döngüleri kilitlenmeleri engeller. Bu öğrenme deneyimi, bizim gücümüzü büyük ölçüde değiştirerek yaşamdan aldığımız doyuma ve memnuniyete katkıda bulunur.

Aile Dizimi Nedir?

Aile Dizimi ilk olarak 1925 doğumlu Alman terapist Bert Hellinger tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmaya “Familienaufstellung”adını vermiştir. Dilimize ise “Aile Dizimi” olarak tercüme edilmiştir. Bu yöntemde odaklanılacak kişinin ailesinin belirli bireylerini temsil edecek kişiler seçilir ve başkaca hiçbir talimat verilmeden açık bir alana yerleştirilir. Temsilcilcilerden içlerine yoğunlaşmaları ve içgüdülerini dinleyip serbestçe hareket etmeleri istenir. Ortaya çıkan tablo, danışanın ait olduğu belirli bir ailenin hareketli temsilidir. Danışan ve ailesi hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan temsilciler ve izleyiciler oluşan -kollektif alanın- etkisi altına girerek, temsil ettikleri kişi ve aile bireylerinin duygu ve davranışlarını yansıtan şekilde hareket eder. Örneğin, temsilci temsil ettiği kişiye ait haberdar olmadığı fiziksel bir engeli bizzat tecrübe edebilir. Aile Diziminin özelliklerinden biri de önceki nesillere ait artık hayatta olmayan ya da kan bağı olmayan bireylerin güçlü etkisini yansıtıyor olmasıdır. Önceki nesillerden insanların bu etkisi, sadece kendi tecrübelerimizin değil,aynı zamanda ebeveynimizin ve onların ebeveynlerinin de dahil olduğu kuşaklar öncesi yaşamış bireylerin tecrübelerinin genlerimizi nasıl etkilediğini inceleyen Epigenetik bilimi tarafından ortaya konmuştur. Epigenetik; tecrübelerimizin bizden önce gelmiş olanların tecrübelerinin unutulmuş bile olsa asla tam kaybolmadıklarını göstermektedir. Onlar artık bizim bir parçamızdır ve genetik dizimimize sıkıca tutunan moloküler kalıntılara dönüşmüştür. İşte Aile Dizimi bu tip kalıntıların kendilerini gösterdikleri bir terapi uygulamasıdır. Aile Diziminde kişinin yaşamında neler olduğu hakkında detaylı bilgiye gerek yoktur. Sorun kısa ve öz olarak belirtilir: “Annemle aram iyi değil” gibi. Psikoterapist Bert Hellinger “Aile kendindeki belli bir formu, bireysel kökenli ailesinden aldığı mirası ile ilgili geliştirmiştir. Her birimiz uzun bir aile klanından gelmekteyiz. Köklü gelenekler, deneyimler ve toplumun kendi içinde doğmaya devam eden deneyimler de süregelmektedir. Bu şekilde, bizim güçlü alışkanlıklarımız atalarımızın kaderi ile bağlantılıdır. “Dede erik çalmış,torunun dişi kamaşmış.” Bu ilişki önemli bir özellik olan “herkesin aile veya aile sisteminde tanınması ve haklı bir yere oturtulması” ile giderilerek çözüme kavuşur. Bert Hellinger bu hakka ait çağrıyı Love (Sevgi ) “Düzenleri”diye açıklar.

Nerede?

Bu düzenlemeler, bir kişinin veya yaşamı hak etmeyen birisinin; ailede olan üyelik hakkı dışlanma, isteğe bağlı düşük, kürtaj ile engellendi ise ailede bir yer işgal etmede, bozulma vardır. Bu; önceki adaletsizlikler, sonraki nesillerde, bilinçsiz kefaret ödeme ve hastalık oluşturararak kendisini belli eder. Acısını ortaya çıkarır. Bir ailede etkili dinamiği gün ışığına çıkartmakla bu bağlantıları ve bu tür dengesizlikleri bir çözüm ile gidermek mümkündür. Şimdi, ruhu kendi gelişimi için görevlere açabilirsiniz.

DİZİM İÇİN OLASI KONULARINLİSTESİ

İlişki: Çatışmalar, ayrılık, güçsüzlük, iktidarsızlık, ilgisizlik, iletişim sorunları,çevre ile ilişkiler, ablukalar, evlilik-kültürel farklılıklar, ilişkilerdeki nedensiz sorunlarda

Ağır kader: Kürtaj, ölü doğum, hayatta kalan ikiz, evlat edinme Şiddet: Savaş travması, katil, mağdur

Köken Aile: Ebeveynler – kardeşler, arasında çatışmalar ile uzlaşma olmaması, aile içi aidiyetin olmaması dışlanma, hiçe sayılma, reddedilme, ilişkilerin bloke edilmesi

Yükler: Üzüntü, depresyon, ölüm korkusu, ciddi kazalar, , intihar ,yaşam enerjisi eksikliği, eylemsizlik

Çocuklar: Öğrenme güçlüğü, hiperaktivite, okul başarısı, pasiflik, uyuşturucu, otistik çocuklar, okul arkadaşları/ öğretmenleri ile çatışmalar, birden fazla evlilik gibi karışık aileler

Meslek: Yeni bir iş için karar verememe/ kendini tekrar etme, işten çıkarma, iflaslar ve kalıcı işsizlik, zorbalık, liderlik sorunları, tükenmişlik

Bağımlılık: Uyuşturucu, kumar bağımlılığı, özlem

Para: Kayıplar, iflas, rehabilitasyon gerekliliği, zorluklar, miras,

Kararlar: Yeni ev, kendi iş, yeni bir hayat yönünde ilişkide değişiklik, aile -iş -veraset planlama

Duygu ve korkular: Ayrılık anksiyetesi, varoluşsal korku, suçluluk, benlik saygısı, agorafobi, obsesyonlar Tıkanıklıklar, kilitlenmeler, travma,kısır döngüler.

Sağlık: Alerjiler, ağır hastalıklar ve kazalar (özellikle tekrar tekrar), organ, nakli, depresyon, sırt ağrısı, migren vb.

Değerler ve ev: Sürekli yer değiştirme, göç etme isteği, gurbet

Kimlik ve kişilik sorunları: Kişilik ve benlik sorunları, cinsel kimlik.

Ayrıca buradan Aile dizimine başlarken size sorduğumuz soruları inceleyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

NE SIKLIKLA DİZİM YAPMALI?

Aile Dizimi tek seanslık bir yöntemdir ve kişisel çalışma yöntemini benimseyen diğer terapi ve uygulamalardan farklıdır. Her hafta seansa gitmenize gerek yoktur. Yöntem danışanın kendi aile dinamiği gerçeğiyle derinden yüzleşmesini sağlayarak diğer aile bireyleri ile bağlantısı konusunda farklı bir bakış açısı kazanmasına yardım eder. Danışan gerek güncel içinde bulunduğu ailesinin gerekse köken içine doğduğu ailesi hakkında çözüme kavuşturamadığı durumlarda yeni bakış açılarını farketmesi ile gerekirse bazen bir dizim daha yaptırabilir.

DİZİM ÇALIŞMASINDAN SONRA NELER OLUR?

Dizim yaptıran danışanın yaşam tarzının ve tavrının değişeceği beklentisinden uzak olarak danışan kendini yeni farkındalıklara açar. Danışan ailesi hakkında ve kendi hakkında içselleştirdiği yeni bakış açısı ile yaşamına devam eder ya da bu bakış açısından uzak olarak etmeyebilir de. Çözümü içselleştirmek ve gelişmeye bırakmak tamamı ile danışana kalmıştır.

DİZİMİ KESMEK YARIDA BIRAKMAK NE ANLAMA GELİR ?

Genelde ilerlemek için yeterli bir enerji yoksa ve danışan çözüme doğru dirençli ise bir uyarı gerektirmeden dizim yarıda bırakılır. Bazen danışan uyarılır, uygulayıcı danışanın direncine göre ufak bir uyarıda bulunduğu durumlarda olabilir. Devam edilmemesi gereken durumlarda devam etmek sıkıntılı bir süreci ve zaman kaybını getirebilir.

DİZİM ÇALIŞMASINDAN SONRA DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

Aile dizimleri beklenti ve merak için yapılmazlar. Dizim yapmanın hedefi bir şeyleri değiştirmek değil birşeyleri daha iyi anlamaktır. Biz birşeyleri ne kadar değiştirmeye çalışsak ve değiştirmeyi istesek de yaşamımızda bunları sağlamak daha da zor olur. Fakat Aile Dizimi çalışması hızlı değişim ve dönüşüm getiren bir yöntem olarak dünyada yerini almaktadır.